Договор

Скачать полную версию договора на русском языке

Завантажити повну версію договору на українській мові

 

 

Договір № ____
на надання послуг
м. Вугледар “____”________________р

Фізична особа – підприємець Скупченко Тетяна Аркадіївна діюча на підставі Свідчення В03№865775 від 23.11.2009г, Ліцензії АВ№542961 від 01.11.2010, надалі “Провайдер”, з одного боку, і _______________________________________, надалі “Абонент” , уклали даний договір про нижченаведене:

1. Предмет договору.

1.1. Предметом даного договору є надання послуг з підключення й забезпечення надалі стабільного з’єднання комп’ютерів “Абонента” з комп’ютерною мережею “Best-net” (далі КС), з можливістю доступу до міжнародної мережі Інтернет, відповідно до вимог діючих стандартів і технічних норм;
1.2. Доступ до КМ організує по каналах зв’язку, що належать “Провайдеру” на швидкості до 100 Mbit/sec;
1.3. Доступ до Інтернету організує на швидкості до _______ Mbit/sec за вартістю згідно прейскуранта цін, обраних “Абонентом”
1.4. “Провайдер” проводить первісне настроювання комп’ютерів “Абонента” і набудовує його на оптимальне використання їм ресурсів КМ;
1.5. Робота КМ будуватися за принципом перед оплачених послуг.
1.6. Провайдер має право змінювати умови даного договору і його Додатків, у тому числі змінювати чинні тарифи, уводити нові Додатки до Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайт Best-net.com.ua не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до набрання змінами чинності .
1.7. Провайдер має право направляти Абонентові будь-які повідомлення, публікуючи їх на сайті Best-net.com.ua, такий порядок повідомлення зізнається належним незалежно від факту його прочитання Абонентом.

2. Вартість послуг і порядок їх оплати.

2.1. Для розрахунків за надані послуги використовується особистий рахунок (далі “аккаунт”) “Абонента” який створюється “Провайдером” при підключенні до КМ;
2.2. Сума даного договору на надання послуг становить _______ грн.
2.3. При користуванні Послугою Ліміт(Кредит) “Абонент” зобов’язан оплачувати повну вартість послуг “Провайдера” протягом 10 календарних днів;
2.4. При наявності негативного балансу на рахунку “Абонента”, послуги КМ і доступ до Інтернету блокуються до повного погашення заборгованості.
Засобу, за період, при заблокованому внаслідок заборгованості на рахунку, абонентові не вертаються.
2.5. У випадку не поновлення послуг протягом 2- х місяців договір уважати розірваним, а поновлення послуг уважається новим підключенням згідно прейскуранта цін.

3. Строки укладання договору.

3.1. Договір може бути розірваним однією зі сторін раніше застереженого строку при дотриманні умов застережених у п. 6 даного договору.

4. Права й обов’язки “Провайдера”.

4.1. “Провайдер” залишає за собою право призупинити або повністю відмовити в наданні послуг у випадку використання “Абонентом” програмного забезпечення або дій, що наносять шкоду як роботі самої мережі, так і окремим користувачам;
4.2. “Провайдер” зобов’язується надавати якісні послуги доступу до КМ. У випадку не роботи КМ із вини “Провайдера” більш 10 робочих днів, “Абонентові” вертається абонентська плата за поточний місяць;
4.3. “Провайдер” не відповідає за працездатність програмного забезпечення, операційної системи “Абонента”, а так само окремих компонентів персонального комп’ютера “Абонента”.
4.4. “Провайдер” зобов’язується зробити підключення “Абонента” до КМ по магістралях приналежним “Провайдеру” відповідно до вимог діючих стандартів і технічних норм.
4.5. Проводити планові профілактичні роботи й роботи з усунення неполадок у Мережі, які можуть привести до тимчасового призупинення надаваних Абонентові Послуг.
4.6. Заблокувати надання послуг у випадку якщо Абонент протягом 3 (трьох) днів з моменту укладання даного Договору не вніс платіж, відповідно до обраного тарифного плану.
4.7. При встановленні виникнення вірусної активності на комп’ютері Абонента відключити Абонента від Мережі й підключити тільки після проведення необхідних заходів щодо її видалення з комп’ютера(ов) Абонента самим Абонентом або Провайдером відповідно до Додатка
4.8. При перевищенні обсягу спожитого сумарного трафіка розміром 1 Тбайт адміністрація залишає за собою право знизити швидкість доступу до мережі Інтернет до 10 Мбит/з до кінця календарного місяця. Обсяг витраченого трафіка в поточному місяці можна подивитися в статистику.
4.9. “Провайдер” залишається власником устаткування, що перебуває в “Абонента” в оренді.

5. Права й обов’язки “Абонента”.

5.1. “Абонентові” при підключенні до КМ створюється особистий рахунок, з якого в наслідку користування комп’ютерною мережею списуються засоби за надані послуги;
5.2. “Абонент” зобов’язується дотримуватися правил користування мережею;
5.3 “Абонент” у процесі користування КМ зобов’язаний контролювати баланс на особистому рахунку, за допомогою сторінки статистики або по тел. 0509688888 (з 09.00 до 22.00) ;
5.4 “Абонент” має право вимагати якісного обслуговування відповідно до вимог установлених стандартів;
5.5. У випадку не роботи КМ або не якісної роботи “Абонент” подає заявку в абонентський відділ письмово або по тіл: 0509688888. Заявка буде розглянута по черзі . У випадку не роботи КМ або її не якісної роботи не з вини “Провайдера” із замовника стягується плата відповідно до діючого прейскуранта цін, як за виклик фахівця. Ушкодження усувається в 5-ти денний строк
5.6. “Абонент” має право зменшувати обсяг послуг залежно від реального фінансування витрат.
5.7 “Абонент” зобов’язується повернути обладнання , при припиненні користування послугами “Провайдера” , яке перебуває в оренді в “Абонента”

6. Відповідальність сторін.

6.1. Провайдер відповідає за виконання своїх зобов’язань за договором відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Провайдер не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг у випадку збоїв програмного забезпечення або обладнання, що не належать Провайдеру, що й не перебувають під його керуванням, а також перерви в наданні Послуг, викликані відмовою електроживлення.
6.3. Провайдер не несе відповідальності за перерви в наданні Послуг, що виникли у зв’язку із проведенням робіт, необхідних для відновлення, підтримки працездатності й розвитку мережі, за умови повідомлення Абонента й проведення робіт у межах строків.
6.4. Провайдер не несе відповідальності за понесені Абонентом, або третьою особою збитки, пов’язані з користуванням Абонентом Послугами, у тому числі у випадку впливу комп’ютерних вірусів або вступу спама. Абонент зобов’язаний самостійно вживати всі необхідні дії для антивірусного захисту й захисту від спама.
6.5. Провайдер не відповідає за можливі небажані для Абонента наслідку, що виникли внаслідок надання Абонентові телефонної консультації.
6.6. Провайдер не відповідає за функціонування й доступність окремих сегментів Мережі. Провайдер не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через Мережу.
6.7. Провайдер не відповідає за відсутність обліку авансового платежу Абонента на Особовому рахунку у випадку не вступу даного платежу на розрахунковий рахунок Провайдера, а також у випадку невірного або неповної вказівки необхідних для обліку платежу даних.
6.8. Провайдер не несе відповідальності за протиправні дії Абонента і їх наслідку при користуванні Послугою.

7. Порядок розірвання договору.

7.1. Даний договір може бути розірваним:
7.1.1. “Абонентом” у випадку не виконання прав і обов’язків “Провайдера” застережених у п. 4. даного Договору;
7.1.2. “Провайдером” у випадку не виконання прав і обов’язків “Абонентом” застережених у п.4.1., п. 5 і п.2.8. даного Договору;
7.1.3. з інших причин, згідно чинного законодавства України.

8. Форс-мажорні обставини.

8.1. “Провайдер” не відповідає за не роботу мережі через вплив стихійних лих, факторів непереборної сили, війни та інших обставин, вплив яких не можливо було передбачити й запобігти “Провайдером”;
8.2.”Провайдер” не відповідає за поломку персонального комп’ютера або його програмного забезпечення по засобах впливу на нього комп’ютерних вірусів або дій зловмисників “хакерів”, а так само інших факторів пов’язаних з мережею.

9. Реквізити для безготівкового розрахунків.

СПД Скупченко Т.А.
ІНН 3106610407
Р/Р 26006060287663 Вугледарського відділення Приватбанк
МФО 335496 .
ОКПО 3106610407
М. Вугледар, вул.. Трифонова 42
Призначення платежу “Поповнення рахунку (Ваша міська адреса)”, без ПДВ

 

м. Вугледар 85670 вул. Трифонова 42/17

тел. Тех. підтримки:
тел. 050-968-88-88
тел. 050-968-88-19

 

Додаток до договору:

1. При підключенні до мережі й виборі пакета, абонент зобов’язаний у плині місяця від дня підключення проробити на цьому пакеті.
• Абонплата – плата за оренду порту й обслуговування магістральних ліній.
• Мережні ресурси користувачам мережі надаються безкоштовно для ознайомлювального перегляду (наприклад – фільми, музика, програми та інше). Далі абонент згідно із законом України “про авторське право” може (повинен) купити ліцензійну версію. За подальше використання не ліцензійної версії адміністрація КС відповідальності не несе.
• Абонент може призупинити дію договору на строк тривалістю до року. Мінімальний строк зупинки – один календарний тиждень. Використовувати зупинку можливо один раз на місяць.
• При несправності мережі виклик фахівця оплачується від 50 грн., якщо ушкодження відбулося з вини абонента або на ПК абонента.
• Подивитися статистику по Вашому рахункові можна набравши внутрішній сайт
stat.best-net.com.ua
У вартість підключення входить:
1. Прокладка кабелю від активного обладнання абонента;
2. Коннектор RJ-45;
3. Виділення порту абонентові;
4. Реєстраційна процедура;
5. Разове настроювання необхідного програмного забезпечення для роботи в мережі (Windows, Linux);
6. Короткий інструктаж з роботи в локальній мережі.
У вартість підключення не входить:
1. Мережна карта (у випадку її відсутності в комп’ютері абонента)
2. Нестандартна прокладка кабелю